Kandidat til regionsrådsvalg

Jeg er 69 år og har to børn og tre børnebørn.
Begge mine voksne børn arbejder indenfor sundhedsvæsenet.
Jeg er født i Thy og har boet her det meste af mit liv.
Jeg er optaget af det nære fællesskab og lokalt engagement.
Vesterhavet, fjorden og Nationalparken er en stor glæde for mig hver dag,
og de smukke omgivelser nyder jeg helst på cykel.
Musik, læsning, en god film og spændende madlavning
- helst sammen med gode venner er afgørende for et rigt liv for mig!
I mit arbejdsliv har jeg som socialrådgiver arbejdet for de mest udsatte i vores samfund.
Jeg kerer mig om andre mennesker, særligt de der er ramt af sygdom eller af svære sociale forhold.
Vi har et fælles ansvar for at støtte hinanden i svære perioder i vores liv!

Information

Navn: Hanne Korsgaard
Adresse: Margrethevej 31, 7700 Thisted
Alder: 69 år.
Tillidsposter:
• Næstformand i Patientudvalget
• Medlem af Psykiatriudvalget
Bestyrelsesposter:
• AMU-Center Nord samt medlem af Forretningsudvalget
• Nord-KAP (kvalitetsudvikling med de praktiserende læger).
• Thisted Gymnasium og HF
• Behandlerhuset Dokken, Thisted
• Formand på “Basen” , Thisted (dag- og botilbud til unge med autisme)
• Nørbygård, Hanstholm (alkoholbehandlingscenter og forsorgshjem)
Øvrige tillidsposter: 
• Samarbejdsudvalget for Tandlæger, Region Nordjylland

Mærkesager

LIGHED, NÆRHED OG KVALITET
Fokus på lige adgang for alle i sund-hedsvæsenet.
For mig betyder det blandt andet, at der i nærområder bør være relevante sundhedstilbud af høj kvalitet - også i psykiatrien.
UDVIKLING AF THISTED SYGEHUS
Et fokus på udvikling af den sund-hedsfaglige kvalitet samt mulighed for forskning på Thisted Sygehus.
HOSPICE I THY/MORS
Mulighed for at borgere og deres pårørende kan vælge, hvor de øn-sker at tilbringe den sidste tid.
SAMMENHÆNG I PSYKIATRIEN
Jeg vil arbejde for, at behandlingen i højere grad skal følge borgeren.

Stem på nummer 16 - liste A - den 16. november

Kontakt

Telefon: 24 64 16 27
E-mail: h.korsgaard@rn.dk
Facebook side: https://www.facebook.com/hanne.korsgaard.5