Kandidat til regionsrådsvalg

Jeg kommer fra Øsløs, i den østligste del af Thisted kommune, hvor min familie har boet i lidt over 100 år. Jeg har en kandidat i Europæiske Studier fra Aalborg universitet, og har generelt brugt meget af min tid på organisations- og politiskarbejde relateret til Europa og hvilken betydning EU har for vores liv og hverdag.

Information

Navn: Niels Martin Sunesen.
Adresse: Øsløs. Thisted kommune.
Alder: 27 år.
Tillidsposter: Regionsråds kandidat i Nordjylland for Socialdemokratiet i Thisted kredsen.

Lidt om mig

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at vi får skabt en ordentlig udvikling i vores region. For vi skal have skabt en ordentlig udvikling i Nordjylland. Det nytter ikke noget at man fra København kommer med en masse tiltag, hvis vi ikke har mulighed for at skabe de rigtige rammer, til en solid og betydningsfuld udvikling i vores region. Jeg vil være med til at sikre at vi får skabt de vilkår, så de uddannelser og arbejdspladser der kommer til regionen har de rigtige forudsætninger til at kunne lykkes, og til at være til gavn for vores region.

Mærkesager

Det lokale sundhedsvæsen, Sikre ordentlige vilkår for vores sundhedspersonale, trygge rammer for patienter og borgere og solide behandlingsmuligheder i hele regionen.

Styrkelse af den offentlige trafik, vi skal arbejde for at sikre et reelt alternativ til at eje en bil, så det ikke længere er nødvendigt for at kunne leve et fuldt liv i vores region.

Bæredygtig udvikling i hele regionen, Vi skal arbejde for en bæredygtig udvikling i vores region, der omfatter både klima og miljø, arbejdspladser og uddannelse, så disse er med til at skabe værdi for vores samfund på en langsigtet og ansvarlig måde.

Kontakt

Telefon: 28 37 06 39
E-mail: nielsmartin.sunesen@hotmail.com
Facebook side: https://www.facebook.com/NMSunesen