Kandidat til kommunalvalg

Jeg har været kommunalpolitiker siden 2010.
Er formand for Social- Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.
Jeg er gift og bor i Hanstholm.
Vi har tre voksne børn, og jeg er blevet mormor.
Uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere forskellige afdelinger.
Arbejder nu på Akutmodtagelsen på Thisted Sygehus.
Jeg har flere års fagpolitiske erfaringer som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og har i flere år siddet i Dansk Sygeplejeråds bestyrelse i Nordjylland.
Som sygeplejerske er jeg meget optaget af den sundhedspolitiske dagsorden, som skal forstås meget bredt. 
Jeg er medlem af Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse og medlem af lokalbestyrelsen i Thisted.
Jeg er glad for at bo i Thy, hvor vi er omgivet af fjord, hav, skov, klitter og blæst.
Jeg er flittig bruger af vores alsidige natur.

Information

Navn: Ida Pedersen
Job: Akutmodtagelsen på Thisted Sygehus.

Mine mærkesager

Et trygt og sundt liv for alle:

”Det gode liv ”, ”Et helt liv”, ” Sund hele livet” for alle borgere i Thisted Kommune.

Jeg vil gerne være med til at skabe et sundere liv for alle og øge lighed i sundhed ved at integrere forebyggelse og sundhedsfremme bredt på tværs af alle forvaltningsområder i tæt samspil med brugere, pårørende, brugerorganisationer, foreninger, lokalsamfund og erhvervslivet.

Der er stadig behov for at opruste og udvikle det nære sundhedsvæsen.
Der skal sikres de rigtige indsatser over for familier, der rammes af sygdom, handicap eller sociale omstændigheder.
Sårbare borgere skal have målrettet hjælp og understøttes og motiveres til at mestre eget liv.    

Et sundt børne- og ungdomsliv skaber grobund for et godt liv. Derfor skal vi arbejde målrettet på at støtte trivsel og udvikling af fysisk og mental sundhed.

Oplevelse af værdighed og livskvalitet er individuel. Det kræver, at alle borgere bliver set, hørt, forstået og føler sig respekteret og værdsat.
Vi skal føre en ældrepolitik, hvor den enkelte mødes med tryghed, respekt, nærvær og selvbestemmelse. Vi skal give gode rammer, der kan understøtte sociale fællesskaber for at modvirke ensomhed.
Jeg vil gerne arbejde for flere forskellige boformer for seniorer, der ønsker dette.

En bæredygtig kommune i vækst: 


Jeg mener, at forudsætningen for fortsat god velfærd, et rummeligt arbejdsmarked og et højt serviceniveau, er en kommune i vækst og udvikling.
Derfor er det vigtigt at skabe gode vilkår og attraktive forhold for det lokale erhvervsliv og for iværksættere. Den grønne omstilling og bæredygtige løsninger forudsætter en stor indsats, og samarbejde mellem borgere, aktører i erhvervslivet, forsyningsselskaber og kommunen. 
Vi skal fortsat støtte initiativer på Hanstholm Havn som en vigtig drivkraft for udviklingen i Thisted Kommune. 
Der skal arbejdes for at fastholde og etablere flere uddannelsesinstitutioner i kommunen, hvilket er afgørende for rekruttering af tilstrækkelig arbejdskraft.
Vi skal have fokus på bosætningsinitiativer og støtte op om de mange muligheder, som vores unikke natur, stærke brands som Cold Hawaii og den kulturelle mangfoldighed giver.

 

Nærdemokrati:

Som politiker vægter jeg nærdemokrati, hvor der er en tæt og direkte dialog og et tæt samarbejde med lokalsamfundet. Vi skal skabe muligheder for landsbyudvikling og inddrage lokalt engagerede borgeres erfaringer.
Det er vigtigt at finde langsigtede og holdbare løsninger, som sikrer sammenhæng og anerkendelse på tværs.
Jeg er optaget af at styrke fællesskaber sammen med de frivillige og ildsjæle, som gør en kæmpe forskel.
Alle borgere skal være trygge i mødet med kommunen og opleve en grundig og professionel tilgang med ordentlighed, gennemsigtighed og anerkendelse. 
Medarbejderne i kommunerne skal vises tillid og bruge deres faglighed til gavn for borgerne og ikke til kontrol og unødig dokumentation.

Læs mere: www.idapedersen.dk

Kontakt

Mobil: 20231251
Mail: iped@thisted.dk eller Idaped62@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/ida.peder