Kandidat til kommunalvalg

Jeg bor i eget hus Thisted By og har en datter; Regitze på 34 år, som er gift med Sjurdur og de bor i Langå med deres datter, mit barnebarn, Alma på 3 år :-)
Jeg har været kommunalpolitiker i snart 12 år, heraf de sidste snart 4 år, som Borgmester.
Jeg er uddannet Beskæftigelsesvejleder og har været Tillidsrepræsentant siden 1984 på mange forskellige niveauer i FOA og siden 1995, politisk valgt på forskellige niveauer i FOA, afsluttende som Formand i lokalafdelingen.
Grundet mit arbejde som Borgmester for Thisted Kommune, har jeg orlov fra FOA Hovedkontor, som undervisningskonsulent.

Dialog fremmer forståelse

Jeg vil arbejde for at realisere:
Thisted kommune- Thy til Livet - udvikles gennem dialog med borgerne.
Når vi snakker sammen, øger samarbejdet og dialogen i lokalområderne sammen med borgere, ildsjæle, frivillige, erhverv og medarbejdere så skaber vi udvikling og vækst i Danmarks bedste kommune.

Hvorfor stemme på mig? lyt her: 

Thisted Kommune - Thy i førertrøjen

Udvikling af et Grønt og bæredygtigt miljø.
Når vi skal nå det nationale mål om at reducere CO2-udslippet med 70% inden 2030, kræver det en stor indsats.
Thyboerne er med en række offentlige og private aktører gået forrest i et forsøg på at vise, at man kan gøre en stor forskel, hvis man går sammen og samarbejder om nye løsninger, med etablering en lokalt forankret klimaalliance – en alliance der skal sikre at retning og mål for den nationale klimadagsorden
bliver omsat til lokal vækst og udvikling, også set i en grøn vækst perspektiv.

Thisted kommune- Thy til fortsat gode rammevilkår 

For borgere, erhvervsliv og civilsamfundet.
Vi har via analysearbejdet på sat retningen for udviklingen af fremtidens skole, dagpasning, ældre og handicap/psykiatri områderne.
Vi skal have en decentral struktur så alle har så gode muligheder som vel muligt for at leve det gode Liv i Thy.
Vi vil videreudvikle og understøtte samarbejdet med lokalsamfund, frivillige, ildsjæle, erhverv, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer, så rammerne for videreudvikling af Livet i Thy når nye højder.

Kontaktinformationer

Ulla Vestergaard, 62 år.
Job: Borgmester
Telefonnummer: 24292827
Mail: uve@thisted.dk
Hjemmeside: www.ullasomborgmester.dk
Facebook: Ulla Vestergaard

Stem på Socialdemokratiet
For alle i Thisted Kommune