Foto af Bertel Bolt
Foto af Bertel Bolt

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal oprettes et antal naturnationalparker i Danmark, herunder er der stadig to i spil i Thisted kommune ved Vester Thorup og i Nationalpark Thy.