Kandidat til kommunalvalg

Jeg bor i eget hus i Klitmøller og er gift med Anni, som arbejder som jobkonsulent i Morsø kommune. Vi har to børn – Christoffer på 23 år, danmarksmester i Paddlesurf og Rebecca, der bor i lejlighed med sin kæreste i Århus, på 25 år.
Jeg er Fiskeskipper og ansat på Fiskeriskolen i Thyborøn, en del af Eucnordvest og jeg sidder i bestyrelsen for uddannelsesforbundets lokalafdeling ved Eucnordvest.
Tidligere har jeg arbejdet 6 år som teknisk rådgiver for forskellige fiskeriprojekter i Afrika.

Jeg er et aktivt foreningsmenneske og har bl.a. siddet som formand for Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening i over 20 år.

De sidste 8 år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen valgt ind for Socialdemokratiet.

Interesser og fokusområder

Jeg har en stor interesse for udviklingen af vore lokalsamfund. Jeg tror på, vi skal udvikle vore lokalsamfund i samspil med de mennesker der bor der og specielt er jeg interesseret i bosætning i vores skønne landsdel.

I de sidste 8 år har jeg siddet i Erhvervs-, arbejdsmarked- og kulturudvalget, hvor det har været nødvendigt at holde tungen lige i munden med alle de love der med bred hånd er strøet ud over arbejdsmarkedsområdet. Indenfor kulturområdet er det specielt kulturrummet, Statens Museum for kunst, teaterområdet og ikke mindst Thisted Museum, der har endog meget interessant at arbejde med.
De sidste 4 år har jeg også siddet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, hvor vi har arbejdet med planer for byer og naturen, et vigtigt arbejde for os og vore børn.
Den grønne omstilling og en bæredygtig udvikling er centrale omdrejningspunkter for vort arbejde, såsom cirkulær økonomi og en grønnere kollektiv trafik, og bedre mulighed for at benytte den kollektive trafik, selv om vi bor spredt.
Jeg er udpeget til at sidde i det lokale integrationsråd, et vigtigt arbejde for at få vore nye borgere integreret i vores samfund.
Derudover er jeg udpeget til at sidde i bestyrelsen for Thisted Museum, hvor vi arbejder benhårdt for at komme i gang med den store udvidelse og modernisering.
Og sidst men ikke mindst er jeg udpeget til at sidde i Friends of Cold Hawaii, et fyrtårn der kaster et smukt lys over hele Thisted kommune.