Kandidat til kommunalvalg

Jeg bor i den østlige del af Thisted by, sammen med min mand og vores tre børn på henholdvis 9 år og tvillinger på 5 år.
Vi har boet i Thisted siden 2014, hvor vi flyttede fra Aalborg efter endt studietid og ønskede at stifte familie i trygge rammer med masser af natur i nærheden.
Jeg har altid brændt for at gøre en forskel og netop derfor stillede jeg op til kommunalvalget i 2017.
Her blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen og siddet i børne- og familieudvalget, som jeg meget naturligt har kunnet relatere til som mor til 3.
Som uddannet fysioterapeut er jeg meget optaget af den sundhedsfaglige verden.

Jeg har både arbejdet i det regionale, det kommunale og det private som praktiserende fysioterapeut.
De sidste 2,5 år har jeg arbejdet som leder på et sundhedscenter, hvor jeg administrerer al kommunal genoptræning.
Derudover har jeg et solidt indblik i den fagpolitiske verden, da jeg både er i Region Nordjyllands bestyrelse for fysioterapi, to arbejdsmarkedsudvalg i Danske Fysioterapeuter, for henholdsvis det private og det offentlige, samt i hovedbestyrelsen ved den sundhedsfaglige A-kasse, DSA.
I weekenderne nyder jeg at udforske Thy sammen med min familie og læse en god bog, når børnene er kommet i seng.

Mærkesager

 1. Det gode børne- og ungeliv

Børn og unge er fremtiden for Thy, og vi har alle ansvar for, at de får en god start i livet. Det er afgørende, at alle børn og unge føler sig som en del af fællesskabet, at de lever et aktivt liv og får en god skolegang. Jeg vil gerne værne om kommunens gode dagtilbud, skoler og fritidsklubber, da de danner en vigtig ramme om børnenes og de unges trivsel, dannelse og uddannelse. Flere unge har ondt i livet og oplever ensomhed, og den udvikling vil jeg gerne have vendt.

Det betyder at jeg vil arbejde for:

 • Alle børn og unge skal have en plads i fællesskabet og trives
 • En folkeskole hvor faglighed og trivsel følges ad
 • Flere lege- og udfoldelsesmuligheder rundt i hele Thy

 1. Det stærke fællesskab

I Thy er vi rige på fællesskaber. Både de organiserende, der udspiller sig i foreninger og klubber, og de uformelle, der opstår når vi samles i omkring en fælles passion for havet, fjorden, skovene og kulturen. Fællesskaber er afgørende for, om vi har det godt. Fællesskabet kan skabe rum for at mødes på tværs af interesser og giver mulighed for en følelsesmæssig tilknytning, som skaber drivkraft for udvikling. Et stærkt fællesskab handler som samfund og kommune også om at etablere et holdbart og solidt fundament hvor der er styr på økonomien, så der er råd til kernevelfærd.

Det betyder at jeg vil arbejde for:

 • En stærk og stabil økonomi som solidt fundament for fællesskabet
 • Sammenhæng mellem det private og det kommunale fællesskab
 • Stærke lokalsamfund med fokus på fællesskab på tværs af aldersgrupper

 1. En bæredygtig fremtid

En bæredygtig fremtid, kræver en handlingsorienteret nutid. Den grønne omstilling er ikke i morgen, det er i dag. Vi skal alle sammen bidrage til at give en mere klimabevidst verden videre til vores børn og børnebørn. Som samfund og kommune skal vi gå forrest i vores valg af løsninger og investerer grønt, hver gang vi laver nye tiltag. Vi skal samarbejde med erhvervslivet om løsninger som bidrager til at opnå en CO2 reduktion på 70%.

Det betyder at jeg vil arbejde for:

 • At alle skoler og dagtilbud lærer vores børn at passe på naturen
 • At kommunens fremtidige byggerier tager udgangspunkt i klimaorienterede løsninger
 • At borgere som vælger at købe en el-bil, har mulighed for at lade op flere steder i kommunen

Vil du vide mere, kan du finde mig på:

Facebook
Instagram